Po smrti zakladatele Aloise Fáborského (2. července 1937) převzal továrnu jeho syn Antonín a pod jeho vedením společnost přestála válečná léta. Obnova poválečného hospodářství s sebou přinesla firmě nemalé zisky, pracovalo v ní 165 zaměstnanců, zisk podle uzávěrky obchodního roku 1947 činil dva miliony korun, ale na větší investice do obnovy stroj to nestačilo. Po únoru 1948 došlo ke zestátnění podniku, Antonín Fáborský dostal v roce 1952 výpověď a příbuzné firmy v Třebechovicích a v Hradci Králové byly zlikvidovány. V roce 1950 se rychnovský závod stal národním podnikem Tozakov (Továrna na zámky a kování) a písmena FAB na vložkách a klíčích nahradila zkratka TZK. Po pěti letech se továrna transformovala do nového národního podniku Orlické strojírny.