Po dokončení přístavby tovární haly o velikosti 25m2, kde vedle strojního sálu vznikla niklovna, truhlárna a přibyla dvě skladiště, se Fáborský rozhodl pro změnu názvu firmy, do obchodního rejstříku byla zapsána jako Továrna na železné zboží Alois Fáborský s.r.o. Čistý zisk tehdy dosahoval přes 37 tisíc korun.