Inspirativní podnikatelský přístup zakladatele FABky Aloise Fáborského v době poválečné hospodářské krize.

 

Bylo krátce po první světové válce a Královéhradecko tehdy sužovaly bouře proti drahotě a špatnému zásobování potravinami. Na okresní hejtmanství 13. dubna 1920 dorazila početná deputace dělníků mimo jiné i z rychnovské FABky. Konspicient Seidl vytáhl ve vypjatém okamžiku proti vůdci revolučního výboru revolver, což se pro odbory stalo záminkou k vyhlášení stávky v podnicích v celém okresu. Krátce na to se na rychnovském náměstí před hejtmanstvím srotil dav čítající počet obyvatel celého města. Lid vtrhl do budovy okresní politické správy a pan hejtman se podle svědectví redaktora tehdejších novin ukryl s pomocí jedné rychnovské paničky v domě řezníka Pohla, odkud uprchl přes dvorky a zahrady. Pěti přítomným strážníkům nezbylo než povolat posily, a tak se město proměnilo v ležení téměř čtyř set vojáků a četníků. Následující den byla práce v továrnách obnovena, ke svým ponkům se vrátili i dělníci Aloise Fáborského, zakladatele FABky. Ve městě opět zavládl klid.

 

V té době dostal Alois Fáborský nápad na zcela nový typ rozvorového zámku, který si nechal koncem roku patentovat a jehož produkcí si postupně získal evropský primát. Zámky se používaly na okenní mříže a také na rolety v nábytkářském průmyslu, zejména na uzamykacích psacích, tzv. amerických stolů. Po dalších dvacet let se jich denně vyrábělo kolem deseti tisíc kusů a FABce tak pomohl tento inovační počin najít cestu z krize.

Jak stojí v patentovém spisu č. 9364, patent byl přihlášen 30. prosince 1920 a předmětem vynálezu byl „rozvorový zámek, při kterém jak rozvorové tyče, tak i stavítko… jsou přesně a jistě vedeny na všech stranách, takže jakékoliv vzepření je nemožné, čímž se docílí bezpečné otevírání a zavírání“.

 

30. prosince 2020 uplynulo přesně 100 let od prvního přihlášeného patentu zakladatele značky FAB Aloise Fáborského, o němž byla dochována a nalezena písemná zmínka.