Dne 23. srpna 2020 uplynulo 140 let od narození Aloise Fáborského, spoluzakladatele rychnovské továrny na zámky značky FAB. Na tohoto výjimečného muže zavzpomínala jeho pravnučka Daniela Burianová.

 

Můj pradědeček se narodil do kupecké rodiny a dětství neměl jednoduché. Měl dvě sestry, které záhy po narození zemřely a v jeho třech letech mu zemřela i jeho matka. Byl proto se svým otcem stále v obchodě v Třebechovicích, později se oženil s Marií Kánskou, dcerou hostinského z Petrovic, a na počátku 20. století měl několik obchodů se železářským zbožím, obchod se smíšeným zbožím, živnost na výrobu a prodej lihovin a hostinskou koncesi, kterou ale sám nevykonával. V Třebechovicích také vlastnil hostinec a další dva domy.

20. století od svého počátku bylo stoletím rozvoje techniky a průmyslové výroby. Alois se svými obchodními a technickými znalostmi v oblasti železářství, podnikatelskými schopnostmi a nadšením pro vynálezy v roce 1911 založil s Františkem Šedou Továrnu na železné zboží v Rychnově nad Kněžnou. Pro získání finančních prostředků prodal nemovitosti v Třebechovicích. Od města na začátek získali menší pozemek bezplatně s podmínkou, že zaměstnají 50 lidí. V té době byl Rychnov krátce po zavedení telefonní linky a elektrického osvětlení, bylo to město z doby Karla Poláčka, město s několika soukenickými mistry, výrobou varhan, kamenickými dílnami a cihelnou.

 

Rok poté se přestěhoval do Rychnova nad Kněžnou a narodil se mu v roce 1919 syn Antonín. Ten byl jediný ze čtyř jeho dětí, který se dožil dospělosti. Otci snad ale vše vynahradil – plnou měrou následoval vize svého otce. Vyrostl v továrně a díky svým technickým a obchodním schopnostem mu již od útlého mládí byl důležitou oporou. Dostal tím výborné technické vzdělání. Aloisova manželka Marie se krátce po vzniku továrny v roce 1916 stala společnicí místo Františka Šedy a rodina tak byla stoprocentními vlastníky a továrna se mohla naplno rozvíjet. Přes první světovou válku se ve firmě vyrábělo stavební a nábytkové kování, zadlabací a dózické zámky a pro armádu cvočky a podkůvky. Již koncem 20. let minulého století, tedy zhruba deset let po vzniku továrny a v těžké době, způsobené poválečnou recesí, měl podnik již přes 160 zaměstnanců.  

Alois se stal předsedou Svazu velkoprůmyslníků hradeckého kraje. Choval se společensky odpovědně a pro své zaměstnance začal s výstavbou několika domků v současné ulici Fáborského. V roce 1923 došlo ke změně názvu firmy na Továrna na železné zboží Alois Fáborský a od 30. let se začala používat na klíčích a obchodních korespondencích hlava psa, značka FR – zkratka názvu Fáborský Rychnov a poté značka FAB. Syn Antonín se aktivně po studiích na gymnáziu a dvou technických školách ujal obchodní činnosti a po světě šířil zámky značky FAB. Tehdy se pro zámky a cylindrické vložky vžil název „fabka“, který je fenoménem dodnes.

 

V roce 1937 Alois Fáborský zemřel po operaci štítné žlázy na zápal plic a byl pohřben do rodinné hrobky v Třebechovicích. V té době bylo synovi Antonínovi 25 let a přešla na něj odpovědnost za vedení firmy. Stal se jednatelem, po otci převzal podíl a firma tak nadále zůstala plně v rukou rodiny Fáborských. Svým vzděláním, obchodním a technickým umem, nápady, jazykovými schopnostmi firmu rozvíjel a jeho zlepšovací návrhy byly v oboru významné. Perfektně ovládal němčinu, angličtinu, francouzštinu a částečně italštinu a španělštinu. Brzy poté přišla druhá světová válka, přes kterou se podařilo firmu udržet bez výroby zbraní jen s velkými úsilím. Materiály potřebné pro výrobu zámků totiž byly prioritně určeny pro zbrojní průmysl. Pak přišlo znárodnění a tím byla zakončena éra rodu Fáborských ve firmě FAB.

Dnes naše rodina navazuje na podnikatelského ducha Aloise a Antonína Fáborských, všichni podnikáme a v tomto duchu se snažíme vychovávat i své děti. Budeme velmi rádi, když jako rodina budeme moci nadále jít v odkazu a genech našich předků a doufám, že příběh Aloise může být i po letech inspirativní pro další generace a zaměstnance firmy FAB.

Firmě ASSA ABLOY Rychnov a všem jejím zaměstnancům přeji hodně zdaru, inovativnosti a šíření dobrého jména a kvality českých řemeslníků po celém světě s národní hrdostí české Fabky.