Ve středu 21. listopadu 2018 jsme úspěšně završili přesun chráněné dílny společnosti AB-TIP z Borohrádku do našich prostor v „Ješinově“. 

Slavnostní akt, kterého se účastnili představitelé krajského úřadu, města Rychnova nad Kněžnou, úřadu práce a Krajské hospodářské komory, vyvrcholil symbolickým předáním klíče od provozovny z rukou jednatele společnosti Jana Galdy  zástupci a jednateli společnosti AB-TIP Vladimíru Beránkovi.

Spolupráce se společnostní AB-TIP byla zahájena v roce 2014, kdy jsme začali s prvními kooperacemi jednoduchých operací na BU Delta. Na úvodní úspěšnou spolupráci postupně navázaly kooperace dalších výrobních jednotek, což vyústilo začátkem letošního roku v situaci, kdy už stávající prostory v Borohrádku přestávaly dostačovat stále se zvyšující poptávce. V tu dobu začala intenzivní jednání obou stran o možnosti přesunu části chráněné dílny ze sídla společnosti v Borohrádku do Rychnova nad Kněžnou. Reálný obraz dostala spolupráce v květnu letošního roku, kdy byl projekt transferu chráněné dílny oficiálně zahájen. Úspěšně dokončen byl po bezmála šesti měsících.

Dnes společnost AB-TIP zaměstnává v obou provozovnách 36 osob se zdravotním postižením, z nichž 28 pracuje pro naší FABriku. V nově zrekonstruovaných prostorách „Ješinova“ potom našlo uplatnění celkem 6 zaměstnanců, jejichž počet by se měl do budoucna i nadále zvyšovat.

Reportáž ze slavnostního otevření nové chráněné dílny

Foto zleva: Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa, jednatel AB-TIP Vladimír Beránek a jednatel společnosti ASSA ABLOY Rychnov Jan Galda. Foto archiv společnosti ASSA ABLOY Rychnov.