Společnost ASSA ABLOY Rychnov se v rámci Prezentace středních škol a zaměstnavatelů zúčastnila soutěže Talenty pro firmy.

Ve dnech 5. – 6. října 2018 se ve Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou konalo setkání škol a zaměstnavatelů Rychnovska.

Akce, kterou organizovala Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, se zúčastnilo 76 subjektů, a zástupci jednotlivých firem na ní měli možnost nabídnout zájemcům zejména z řad studentů informace o pracovních příležitostech, výrobních programech nebo benefitech pro zaměstnance. Také pedagogové a studenti středních škol prezentovali formu a výstupy jejich výuky včetně studentských prací.

„Byla jsem příjemně překvapena, jaké zajímavé služby a v jak velkém rozsahu poskytují střední školy v našem regionu. Otevírají se nám nové možnosti spolupráce s mladými lidmi, kteří studují například obor polygrafie, propagace nebo průmyslového designu, a našli jsme tu hodně zajímavé inspirace pro spolupráci s vybranými středními školami na společných projektech“, hodnotí prezentaci personální manažerka společnosti ASSA ABLOY Rychnov Iva Syrovátková.

Naše společnost se v rámci letošního ročníku aktivně zúčastnila i nově organizované technické soutěže Talenty pro firmy, jejímž cílem byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Jednotlivé týmy byly složeny z žáků středních škol, studentů středních škol, pedagogického dozoru a zástupce firmy. Děti měly možnost vyzkoušet si týmovou spolupráci při řešení společného zadání – sestavení reálné funkční výrobní linky z dílů stavebnice Merkur.

 

Tato prezentace doplňuje dlouhodobé aktivity ASSA ABLOY Rychnov v oblasti spolupráce se středními školami v rychnovském regionu. Aktuálně se jedná o společné projekty s Obchodní akademií TGM v Kostelci nad Orlicí na téma budování obchodní značky, a se SPŠ a SPŠ elektro Rychnov nad Kněžnou a IT Dobruška je to zajištění praxí, spolupráce na projektech a podpora výuky v oblasti robotizace a automatizace a oboru elektro.

Foto: Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje