Kdo by nevěděl, co o víkendu s volným časem, a pokud se navíc zajímá o historii, obzvláště pak vojenskou, nabízíme tip na zajímavý výlet necelou hodinu autem z Rychnova nad Kněžnou – pevnost Josefov u Jaroměře.

Pevnost byla postavena na popud císaře Josefa II. na soutoku Labe a Metuje jako obrana severní hranice Rakouska – Uherska proti Prusům. Do bojů ovšem nikdy nezasáhla, Napoleon táhl ke Slavkovu jinudy a Pruská vojska ji roku 1866 obešla. Pevnost sloužila jako sklad proviantu a jako vězení. Po roce 1968 pak byla poškozena Rudou armádou a byla využívána jako kasárna a skladiště.

V dnešní době se nákladně renovuje, hlavně za peníze sponzorů a fanoušků vojenské historie. Stavba pevnosti trvala deset let a dokončena byla roku 1790. Spotřebovalo se na ni 360 milionů cihel tzv. šancovek, které jsou dvakrát větší než dnešní cihly. Celková výstavba stála ohromujících 10,5 milionů zlatých, což byl tehdy roční rozpočet Čech a Moravy.

Při příjezdu do pevnosti si koupíte lístek za 120 korun a než si vás vyzvedne průvodce v dobové vojenské uniformě, můžete si prohlédnout Lapidárium, kde jsou k vidění sochy Matyáše B. Brauna, stálou historickou expozici s dobovými artefakty, zbraněmi a uniformami, nebo se můžete podívat na venkovní část pevnosti z hradebního valu. Největší turistickou atrakcí jsou ale podzemní chodby. Pevnost totiž disponuje jedním z nejrozsáhlejších podzemních systémů v Evropě v celkové délce chodeb 45 kilometrů. Sahá daleko do polí kolem pevnosti a hlavně se jedná o tzv. minérské chodby, kterými se obránci mohli dostat pod pozice nepřítele a vyhodit ho do vzduchu.

Na začátku prohlídky si vyzvednete plechovou svítilnu, ve které hoří svíčka. Toto primitivní osvětlení ještě více umocňuje tajuplnost josefovského podzemí. S touto svítilnou v ruce pak projdete asi kilometr chodeb. Zastavíte se v kasematech, chodbách se střílnami, odkud mohli obránci střílet z pušek na nepřítele. Průvodce vysvětlí důmyslný systém odvětrávaní zplodin ze střelného prachu, bez kterého by se obránci při delší střelbě v chodbách udusili. Můžete si vyzkoušet zalézt do slepé minérské chodby, která je jen asi 1 metr vysoká. Na její konec se umístila výbušnina a poté se chodba utěsnila, aby síla výbuchu šla nahoru, na nepřítele.

Unikátním zážitkem je pak přechod asi 50 metrů v naprosté tmě, kde si nevidíte na špičku nosu, takže zakusíte pocit, jak se tehdy cítili vojáci v pevnosti. Byli totiž cvičeni pohybovat se v podzemním labyrintu poslepu a orientovat se pomocí hmatových značek na stěnách chodeb. Systém těchto značek byl vojenské tajemství a jeho vyzrazení se trestalo smrtí. Pokud by nepřítel vnikl až do pevnosti, musel svítit, protože systém značek neznal. A obránci, skryti ve tmě, se řídili heslem: kde je světlo, tam je nepřítel.

I když stavba pevnosti i pevnost samotná byla vlastně zbytečná, jak už to u českých pevností chodí, přesto je to zajímavá historická stavební památka a rozhodně se vyplatí ji navštívit. Děti, hlavně kluci, budou z podzemí nadšeni.