Zapojili jsme se do Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Hlavním cílem projektu je zlepšení řízení škol, rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

Akční plán reaguje na aktuální situaci a potřeby v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, podporuje rozvoj stávajících a vznik nových funkčních partnerství například za pomoci zapojení zaměstnavatelů do oblasti vzdělávání. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje organizuje vzdělávání odborných pedagogických pracovníků formou seminářů na různá témata v regionálních firmách.

V rámci naší společnosti projevili učitelé zájem o téma Automatizace technologických operací a jejich ukázky ve výrobě. Seminář se konal 7. 11. 2019 a účastnilo se ho 17 pedagogů z různých odborných škol Královehradeckého kraje.

Představení naší společnosti, výrobního portfolia a zejména automatizace se ujal manažer engineeringu Pavel Fiedler. Pedagogové byli seznámeni s výrobky, výrobními procesy a v rámci prezentace a exkurze s výrobními technologiemi a automatizací výrobních a montážních operací. Pedagogové dále projevili zájem o školící místnost engineeringu, programování PLC, HMI a robotů. Zpětná vazba byla velmi pozitivní a všichni věří v další možnosti spolupráce.