O tom, že v ASSA ABLOY Rychnov by se dnes už výroba bez CNC obráběcích strojů neobešla, jsme psali nedávno na jiném místě tohoto webu: Práce seřizovače CNC strojů má vysoký kredit. Dnes jsme si popovídali s dvěma našimi kolegy o jejich práci seřizovače a programátora CNC strojů.

CNC (Computer Numerical Control) stroje jsou stroje, jejichž činnost je řízena počítačem, ale jejich nastavení a kontrola správného provozu vyžaduje lidskou obsluhu. Konkrétně v ASSA ABLOY Rychnov jsou dva zásadní požadavky na kvalifikaci jejich obsluhy – seřizovačů.

„Ten první je běžnější i jinde a je to situace, kdy je obráběcí stroj součástí procesu již delší dobu, obsluha může využít některý z nastavených programů, má pevně danou sadu nástrojů, které jsou označené a jejich použití je doporučeno již v průvodní technické dokumentaci, která s daným výrobkem souvisí,“ říká Radek Holakovský, seřizovač CNC strojů v ASSA ABLOY Rychnov.

 

A pokračuje: „Na takové stroje se specializuji. Nejčastěji upravuji již uložené programy, zejména proto, když je nějaká změna na vyráběném dílu, třeba v rámci inovace. Pak je potřeba stroj odzkoušet a nastavit tolerance tak, aby výrobek byl bezvadný, tedy vyhovoval požadavkům technologa. Když pak stroj běží, jak má, dostaví se dobrý pocit. Musím samozřejmě dbát na to, aby čas přestavby stroje byl co nejkratší, volím i pořadí, kdy se co vyrábí a práci si tak mohu rozplánovat na celý den, abych neměl žádné prostoje.“ Po skončení výrobního cyklu je potřeba opět stroj přenastavit a naladit na další produkt.

 

Druhý přístup je specifikem společnosti ASSA ABLOY Rychnov, daný tím, že se sem zejména v posledních letech přesouvá výroba z okolních států, a to včetně celé výrobní technologie. Instalují se tak stroje po generálních opravách s prodlouženou životností, které je ale nutné přeprogramovat a vybavit příslušnými nástroji. A většinou platí, že co stroj, to jiný operační systém.

„Je to docela tvořivá práce,“ usmívá se Radkův kolega Hynek Mráz, seřizovač a programátor CNC strojů v ASSA ABLOY Rychnov.

 

„Například při transferu výroby z Izraele to probíhalo tak, že jsem tam jel nejdřív na dva měsíce na školení. Učili jsme se s místními techniky obsluhu a programování. Stroj, který váží několik tun, jsme pak rozebrali, vyčistili a připravili na transport. Následně byl přepraven do Rychnova a instalován na vyhrazené místo. Pak bylo potřeba jej zprovoznit a začít nastavovat programy. Dostanete výkres, zadíváte se na výsledný produkt, a začnete tvořit. Představíte si, jak nástroj ubírá materiál, jak je potřeba polotovar upnout, jak dlouho má trvat daný krok. Musíte znát programovací jazyk, správně odhadnout, který nástroj použít. Nastavíte obráběcí nástroj, zadáte příkazy, spustíte, vypnete, změříte, dokud nevyrobíte bezvadný výrobek. U složitých dílů může první odlaďování programu trvat i několik dní. Ale pak je opravdu radost, když stroj jede přesně podle požadavků a na plnou kapacitu ze sebe sype jen bezvadné díly.“