Zaměstnavatel a odborová organizace pozvali naše bývalé zaměstnance do Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou.

Tato setkání organizujeme pravidelně jednou za dva roky a nás samozřejmě těší, že je o tato setkávání stále velký zájem, zmiňuje Rudolf Procházka z odborové organizace.

V letošním roce se akce zúčastnilo 110 osob. Úvod svou prezentací obstaral jednatel společnosti Jan Galda, který přítomným nastínil, kde se v současnosti naše společnost nachází a jaká máme očekávání v budoucnu. V následné diskuzi zazněl z mnoha stran zájem o exkurzi ve firmě. Přání se stalo skutečností ve dnech 26.–27. června.

Na úvod exkurze seznámil jednatel společnosti návštěvníky s aktuální situací ve firmě a všem bylo nabídnuto občerstvení. Poté se přesunuli asi na hodinovou prohlídku výroby. Setkání, kterého se zúčastnilo 50 seniorů a seniorek, se neslo v příjemné atmosféře, návštěvníci byli mile překvapení, kam se od dob jejich působení firma posunula, a zavalili průvodce množstvím dotazů. Na památku si odnesli publikaci o historii FABu.