Již pět let probíhá spolupráce mezi ASSA ABLOY Rychnov a chráněnou dílnou v Neratově u Bartošovic v Orlických horách. Většinu stálých obyvatel tvoří lidé s postižením, kteří se podle svých možností zapojují do běžného života a pracují na chráněných pracovištích.

Pracovníci chráněného pracoviště Naděje provádějí kromě úklidových služeb nebo čištění aut také drobné montážní práce.

„Jsou šikovní a pečliví,“ říká Martina Nosková, plánovačka výroby ASSA ABLOY Rychnov. „Nejdřív nám do klíčů a do sáčků jen dávali malé barevné rozlišovače, ale teď nově ještě plní bubínky kolíky a dorazem. Jde o patentované řešení FAB 200 RSG a my jsme rádi, že celková montáž tak vychází ekonomicky lépe a vůbec je to taková hezká spolupráce, sami si pro to jezdí a my je nemusíme ani moc kontrolovat,“ usmívá se.

Zeptali jsme se paní Lenky Kalvachové z chráněného pracoviště Naděje v Neratově, jaký přínos má tato spolupráce pro jejich organizaci.

„Tato spolupráce je pro nás jednak finančním přínosem a zároveň funguje jako odreagování se od úklidových prací. Dává nám pravidelnou jednoduchou práci, kterou jsme schopni zvládnout. Na dílně pracuje celkem sedm lidí s postižením, z toho šest pracovních asistentů a jedna vedoucí. Do práce se vždy těší a hádají se, kdo tam půjde. Je to také procvičení motoriky, jelikož součástky jsou drobné, a tak mají zajištěnou rehabilitaci i v práci. Je pro nás velmi důležité spolupracovat se silnými stabilními partnery, kteří nám dávají jistotu dlouhodobé práce a kteří v praxi jsou ochotni a schopni naplňovat společenskou odpovědnost firem.“

Chráněná dílna je obecné označení pro dílnu určenou pro práci lidí se zdravotním postižením. Bývají organizované občanskými sdruženími nebo neziskovými organizacemi. „Chráněné“ jsou pomocí státu při kompenzování obtíží při začleňování jejich pracovníků do společnosti.