Naše výrobní jednotka Delta byla úspěšně certifikována švédským institutem SBSC, který certifikuje podniky, osoby a produkty v oblasti požární bezpečnosti a v prevenci kriminality.

Tento jednodenní audit prověřil podobně jako ISO audit naše interní procesy od vstupu materiálu (nákup, vstupní kontrola, výroba) přes montáž po balení a odeslání zákazníkovi. Důraz byl kladen na tok bezpečnostních prvků vložek (kolíky proti odvrtání, matice proti odvrtání, další prvky). Auditoři přijeli s předem připraveným seznamem dílů, jejich výkresů a revizí, které porovnávali s námi používanými výkresy a jejich revizemi. Do hloubky studovali, zda dané bezpečnostní prvky jsou podrobovány vstupní kontrole, namátkové kontrole a jsou korektně instalovány do zámků. Výsledkem je oprávnění používat označení certifikovaný podnik v oblasti výroby produktů prevence kriminality, tedy zámků. Vzhledem k rozsáhlosti naší výroby bude tento audit prováděn na jednoroční bázi.

Děkujeme všem zúčastněným zaměstnancům za jejich přínos!