Až nebudete vědět, co s volným odpolednem, vydejte se do města Opočna vzdáleného dvacet kilometrů od Rychnova nad Kněžnou. Dominantou města je zámek. I když třeba nepatříte k milovníkům historie, tento zámek má co nabídnout.  Kromě poutavé prohlídky jeho interiérů se můžete toulat zámeckým parkem nebo vyrazit na delší procházku do obory, kde uvidíte stáda muflonů nebo daňků.

 

Zámek Opočno

Opočenský zámek píše svoji historii již od jedenáctého století. První písemná zmínka o hradišti Opočno je v Kosmově kronice z roku 1068. Postupným vývojem se z dřevěného hradiště přes gotický hrad stalo honosné renesanční sídlo. Nejdůležitějšími majiteli byly rody Trčků z Lípy a Colloredů (později Colloredo-Mansfeldů). Trčkové z Lípy začali stavět velkolepý renesanční areál, jehož součástí nebyl pouze zámek, ale i letohrádek, míčovna a pivovar. Změnilo se také okolí sídla. Na jih od zámku zřídili oboru a kolem letohrádku vytvořili užitkovou zámeckou zahradu a oranžérii. Opočno se v této době, nazývané zlatým věkem Opočenska, stalo centrem rozsáhlého východočeského panství Trčků.

Po éře Trčků kupují panství Colloredové, později Colloredo-Mansfeldové, kteří dokončili stavbu zámku, a vděčíme jim za současnou podobu. Důležití byli také pro stávající stav interiérů. Nashromáždili bohaté etnografické sbírky včetně trofejí africké a severoamerické zvěře, soustředili zde velkolepou sbírku obrazů nebo deset tisíc svazků knih. Unikátem zámku je rozsáhlá sbírka historických zbraní a zbroje, která patří k nejvýznamnějším v České republice. Můžete si vybrat z několika prohlídkových okruhů a prohlédnout si tak etnografickou halu (africké a indiánské sbírky), panské, reprezentační a hostinské pokoje, obrazárny, knihovnu, hernu, orientální zbrojnici, lovecký a rytířský sál. Na nádvoří zámku se v létě konají i kulturní akce pod širým nebem.

 

V zámku obklopeném přírodně krajinářským parkem jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní. Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl opočenský zámek prohlášen národní kulturní památkou.

Zámecký park

Anglický park nabízí romantickou procházku pod korunami stromů. Pokud se na ni vydáte, potkáte rybník s kachnami a hejny ryb, dřevěné mostky nebo vodopádky. Park tak, jak ho známe dnes, vznikl začátkem osmnáctého století, ale jeho historie je mnohem starší a velmi bohatá. V horní části parku je letohrádek a palmový skleník, ve spodní části stojí dřevěný altán. Parkem protéká říčka Zlatý potok, na které jsou dva rybníky. Při procházce najdete i několik vyhlídek s krásnými pohledy na panorama zámku.

Obora

První zmínka o oboře je z konce šestnáctého století za panství Trčků z Lípy a patří tak mezi nejstarší obory u nás.  Udělejte si šestikilometrovou procházku, při které můžete spatřit daňky a muflony, srnky či jeleny sika Dybowski. Vstupy do obory jsou dva – na konci města u benzínové pumpy a z vesnice Záhornice. Kvůli zachování klidu pro zvěř je nutné dodržet návštěvní hodiny – každý den od osmi do šestnácti hodin. Pohybovat se můžete pouze po zpevněné hlavní okružní cestě a měli byste být pouze tichými hosty a pozorovateli.

 

 

Opočenská naučná stezka

Pokud rádi chodíte a objevujete nová místa, vydejte se po barevně značených okruzích opočenské naučné stezky. Celkem čtrnáct zastavení stezky vytváří mozaiku informací s popisem lokalit a zajímavostmi. Trasy se vzájemně prolínají a zavedou vás nejen do parku a obory, ale i městských částí Podkostelí a Švamberk, k rybníku Broumar, do širšího okolí města, do vesnice Malá Záhornice s vyhlídkou na Orlické hory nebo pod kopec Chlum. Trasu si můžete naplánovat dle zájmu a možností každého z vás.

Jana Hejdová