Společnost ASSA ABLOY Rychnov na konci loňského roku pořádala charitativní akce na podporu sociální činnosti v regionu Rychnovsko. Jednou z nich bylo již tradiční Vánoční pečení pro Orion, které se konalo 12. prosince 2018, a opět přineslo významnou částku ve výši 100 000,- Kč. Zaměstnanci společnosti napekli skvělé cukroví, Centrum Orion, z.s. se prezentovalo svými originálními výrobky, vše bylo možné zakoupit a výtěžek z nákupu byl pak vedením společnosti opět zdvojnásoben na konečnou kulatou částku.

 

Symbolický šek si 16. ledna 2018 převzala ředitelka Centra Orion paní Miroslava Červinková. „Celý dar bude využit na terapii Neurofeedback – speciální terapeutickou počítačovou metodu určenou k podpoře vývoje mozku, která pomáhá mimo jiné při poruchách pozornosti, soustředění, specifických poruchách učení apod. Tuto terapii mají nyní možnost vyzkoušet zdarma i zaměstnanci společnosti ASSA ABLOY, a to díky poukázce, kterou jsme v rámci Vánočního pečení pro Orion všem nakupujícím předávali“, říká paní Červinková.

Centrum Orion v Rychnově nad Kněžnou, které vloni oslavilo své 20. narozeniny, se věnuje osobám s handicapem a jejich rodinám, poskytuje dvě sociální služby – osobní asistenci a centrum denních služeb a celkově pečuje o cca 100 rodin s postiženými dětmi z celého okresu Rychnov.

 

Foto zleva: Personální manažer ASSA ABLOY Rychnov Ivana Syrovátková, ředitelka Centra Orion Miroslava Červinková a předseda ZO OS KOVO při FAB Rudolf Procházka.