Naše dlouhodobé úsilí při zvyšování bezpečosti zaměstnanců bylo poprvé potvrzeno státním Inspektorátem práce v roce 2017 certifikací Bezpečný podnik. Znamená to, že na každé výrobní jednotce společně s operátory, údržbou a vedoucími pracovníky periodicky auditujeme klíčové stroje a pracoviště. Interaktivní formou v menších skupinách různých profesí probíráme naši osobní bezpečnost metodikou bezpečnostního dialogu. Těmito a dalšími aktivitami v rámci prevence bezpečnosti práce snižujeme úrazovost v naší FABrice, cílem je nemít úrazy.