Vzájemný respekt, pevnost v morálním postoji a důvěra ve vlastní schopnosti patří mezi základní hodnoty naší svobodné společnosti i mezi základní pilíře firemní kultury ASSA ABLOY Rychnov. Proto se vedení naší společnosti rozhodlo přispět k oslavám 30. výročí Sametové revoluce 21 tisíci klíčů stejného typu FAB 4105, jakým se symbolicky cinkalo v roce 1989 na náměstích celé republiky. Klíče v barvě trikolory putovaly známým osobnostem Listopadu 89‘, jako například Martě Kubišové nebo Vladimíru Mišíkovi, ale i lidem, kteří se za svobodu a demokracii angažují i dnes.