V rychnovském závodě se intenzivně pracuje na nových projektech, které nám mají pomoci zvládat stále se zvětšující nároky našich zákazníků na kvalitu a flexibilitu dodání. V této oblasti bude nejvýznamnějším bodem zavedení nového systému pro řízení výroby CIMAG. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky ohledně tohoto systému.

 

Co je to vlastně MES?
MES je anglická zkratka Manufacturing Execution Systems, jež se překládá jako výrobní informační systémy. Software CIMAG, jehož dodavatelem je A3i z Francie, je jedním z těchto systémů. Tento software je určen širokému spektru profesí ve firmě – od plánovačů přes mistry a vedoucí výroby až po ředitele závodu. Každému tento nástroj poskytne jiný náhled na ty stejné informace, čímž odpadá značná potřeba vytvářet dodatečné reporty. Pro obsluhu strojů a na montážních pracovištích se CIMAG stane hlavním komunikačním rozhraním.

Máme s tímto typem softwaru už nějaké zkušenosti?
V rámci našeho závodu se jedná o premiéru. Náš ERP systém MAX tyto funkce sice částečně mohl pokrývat, ovšem pouze ve značně zastaralém rozhraní a s malou flexibilitou, která není dostatečná. Software CIMAG však zavádí, a má tak více zkušeností, část koncernu ve Francii.

Co vše bude v systému vlastně obsaženo?
CIMAG se skládá z mnoha samostatných modulů. Pro nás bude nejdůležitější modul plánování výroby, který obsáhne vše od zaplánování výrobního příkazu přes kontrolu dostupného materiálu, stroje a obsluhy. Dalším modulem bude kvalita, kde budou spravovány CAQ a kde budou sbírána data měření od strojů. Dále zde bude také reportovací modul, který obsáhne OEE a ve výrobě postupně nahradí stávající vizualizace. Další funkcionality z jiných modulů budou postupně přibývat, jak budeme postupovat s implementací.

Toto všechno stihneme již v letošním roce?
Ne, to určitě ne. Celkový plán zavádění do výroby je aktuálně rozložen až do půlky roku 2024. Nyní řešíme spuštění prvního pilotu na strojích DECO na BU DELTA. Za současných podmínek ve světě je však mnoho potenciálních rizik, která mohou implementaci zbrzdit. Pro ilustraci uvádím, že na nový switch, což je zařízení potřebné pro síťové připojení nových počítačů, se čeká téměř rok. Nicméně doufáme, že letos uskutečníme první a druhý pilot z celkových tří.

 

 

„Pro obsluhu strojů a na montážních pracovištích se CIMAG stane hlavním komunikačním rozhraním.“

Proč právě stroje DECO?
Prvovýroba je pro náš závod stále primárním zdrojem práce i tržeb. V závodě pracuje téměř 350 CNC strojů, mnoho z nich na několik směn. Bylo tedy logické vybrat výrobní buňku, která obsahuje několik podobných strojů (v tomto případě 16), které dobře známe, a můžeme na nich odzkoušet chování systému a jeho funkce.

Co náš závod čeká po prvním pilotu?
Postupně budeme pokračovat s druhým a třetím pilotním zaváděním, které je naplánováno na BU ALFA – montáž FAB NG a BU BETA – montážní linka APERIO E100. Tím pokryjeme různé oblasti naší výroby. Jakmile tyto piloty dokončíme a provedeme analýzy, vyhodnocení a případné změny v systému, budeme pokračovat dalšími výrobními buňkami a celky z celého závodu.

Na čem aktuálně tým pracuje?
Toto je výborná otázka a odpověď by zabrala možná i celou stránku, ale pokusím se být stručný. Hlavní prioritou je pro nás hladká implementace softwaru CIMAG se všemi daty, která jsou k tomu potřebná. Probíhá tedy shromažďování a transformace těchto dat, která budou následně nahrána. Operátoři strojů DECO a tým technologie pracuje na čištění a opravách chybných dat v TPV, jako je rovnání TAC časů, opravy rozpisek apod. Projektový tým pak pracuje s dodavatelem CIMAGu firmou A3i a dodavatelem ERP – MAX+, S&T na komunikačních rozhraních, které tyto systémy automaticky a bezpečně propojí. Celý tým je podpořen kolegy z IT, kteří nám zajišťují instalace sítí, počítačů a podporu tak, aby nová zařízení mohla fungovat efektivně a bezpečně v rámci nových či již existujících podmínek. Již brzy také začne transformace stávajících dat z oddělení kvality – CAQ plánů, formulářů a také vyhodnocovacích pravidel, na základě kterých vytváříme test reporty. Ty budou nově taky obsaženy v CIMAGu a projdou tak značnou revitalizací.

Jaké jsou největší překážky, kterým s týmem aktuálně čelíte?
Bezesporu největším problémem je kapacita lidí, a to na všech odděleních. Zavedení takto rozsáhlého systému vyžaduje spoustu příprav, opravy chyb v datech, testů a programování ještě předtím, než je možné vůbec nahlédnout na spouštěcí obrazovku. Zároveň musíme všechny údaje a zjištění předávat ne jedné, ale více externím firmám, aby provedly potřebné úpravy v kooperujících softwarech.

Vladimír Horák