V posledních dnech proběhly na oddělení kvality personální změny. Zeptali jsme se Martina Moravce, který nedávno do ASSA ABLOY Rychnov nastoupil na pozici manažera kvality, co pro něj pojem kvalita znamená a jaké má plány pro blízkou budoucnost.

Podle odborné terminologie se jedná o úroveň plnění požadavků na funkčnost a dobu použití daného objektu, ať už jde o produkty, odborný servis nebo služby pro zákazníky. Je to tedy velmi důležitá složka vlastností produktu, protože pokud ji zboží nesplňuje na dostatečné úrovni, zákazník má obvykle možnost snadno přejít ke konkurenci. Kvalita je dnes zákazníky vnímána jako samozřejmost a má často přímý dopad na bezpečnost.

Za první tři měsíce mého působení musím říci, že kvalita ve společnosti je na velmi dobré úrovni. Velice pozitivně mě překvapila úroveň vyspělosti v oblasti posuzování způsobilosti strojů a výrobních zařízení. V souvislosti s tím je pak ve firmě velice dobře zavedena i tzv. SPC, tedy statistická regulace procesu a vykazování naměřených hodnot u výrobních zařízení.

Na druhou stranu zde vidím určitý prostor pro zlepšení v oblasti řízení dodavatelů a vstupní kontroly, ať už se jedná o zdroje personální či materiálové. Proto jsme se s managementem shodli na sloučení všech pracovníků kvality pod manažera kvality, což byl první krok v reorganizaci útvaru kvality a další budou následovat.

Současně s tím ale také musíme zhodnotit efektivitu procesů kvality uvnitř útvaru a tyto procesy co nejvíce sjednotit a zjednodušit. K tomu budeme potřebovat především efektivní softwarový nástroj k řízení procesů kvality.

Které metody na zlepšování kvality chcete zavést?

Hlavní prioritou je nový softwarový nástroj, který pokryje všechny oblasti kvality. Základní členění je vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a také oblast metrologie. V rámci těchto čtyř úseků je potřeba se zaměřit na oblast vstupní kontroly. Zde postrádám nástroj, který se nazývá statistická přejímka. V sekci mezioperační a výstupní kontroly je nejvyšší prioritou vypořádat se se zastaralou verzí CAQ Palstat, která má vliv na tvorbu kontrolních plánů a vykazování hodnot do modulu SPC.

Práci na změně či vylepšení jsem již začal, ale to není téma, které se dá vyřešit do týdne nebo měsíce, protože se jedná o strategickou záležitost. V neposlední řadě se chci zaměřit na zavedení a užívání nástroje FMEA. U tohoto nástroje mě potěšila aktivita, kterou v posledních dnech provádí naše oddělení vývoje.

Jak mají rozdělené odpovědnosti jednotliví členové týmu kvalitářů?

Každý člen odpovídá za danou oblast, ve které je zařazen. Tedy pracovníci metrologie a 3D měření za oblast kalibrace měřidel a měření, inženýři kvality přiřazení k BU odpovídají za plánování kvality, kontrolu a řízení reklamací v rámci jejich BU. Nicméně zařazení a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců se budou měnit v souvislosti s reorganizací uvnitř celého útvaru kvality.

Jak hodnotíte uplynulé tři měsíce ve společnosti ASSA ABLOY Rychnov?

Manažerský tým je jedna velká parta lidí, kteří si pomáhají k dosažení cílů v jednotlivých oblastech, a to mě opravdu těší. Stejně tak i tým pracovníků kvality tvoří skvělí lidé, kteří mají chuť zavádět nové metody a měnit věci k lepšímu. To jsou zcela zásadní předpoklady úspěchu jak v oblasti kvality, tak v rámci celé společnosti.

Děkujeme za rozhovor.

CAQ Palstat – software pro řízení kvality (Computer-aided Quality)

SPC – statistická regulace procesů (Statistical Process Control)

FMEA – analýza možných vzniků vad a jejich následků (Failure Mode and Effetcs Analysis)