Michal působil v ASSA ABLOY Rychnov na pozici manažera logistiky a nákupu.  Povídali jsme si o jeho nové roli Supply Chain Directora pro East Europe Manufacturing, kdy byly jeho kompetence rozšířeny kromě odpovědnosti za nákup a logistiku v Rychnově nad Kněžnou také na region Bulharsko a Rumunsko. 

Co vlastně obnáší změna v tvé nové roli?

Jde zejména o koordinaci nákupních aktivit v rámci regionu EEM, tedy hledání vzájemných možností spolupráce za účelem získání lepších dodavatelských podmínek, sdílení zkušeností a úspěchů, ale také chyb, ze kterých se všichni učíme.

Dále o metodické vedení lokálních týmů, nastavování společných rutin, strategie, reportingu a zavádění nových nákupních praktik a nástrojů. Naprostou prioritou je potom personální rozvoj celého týmu a osobní přístup, který je díky různým kulturám a zvykům často naprosto odlišný.

Co to znamená konkrétně z pohledu logistiky a nákupu?

Z pohledu logistiky jde o zajištění plynulého zásobení výroby a odpovědnost za výši skladových zásob. Z pohledu nákupu to je potom především naplňování základních nákupních ukazatelů, kterými jsou například plnění plánu úspor v oblasti přímého a nepřímého materiálu, typicky vše, co není v kusovníku výrobků, jako například obráběcí média, režijní materiál nebo služby. Dalšími kritérii jsou prodlužování splatnosti faktur, redukce počtu dodavatelů a jejich dodavatelské plnění.

K úspěšnému naplnění těchto cílů je nezbytné zajistit smlouvy s dodavateli, které jasně definují a vymezují klíčové podmínky spolupráce, jako jsou cena, množství, dodací podmínky, splatnost a v posledních letech rovněž podmínka konsignace, která nám umožňuje vyšší dodávací flexibilitu a zároveň šetřit finanční prostředky vázané v zásobách.

 

 

Jaké konkrétní činnosti si pod tím můžeme představit?

Nejčastěji je to samozřejmě vyjednávání s dodavateli, kde se snažíme v rámci optimalizace dodavatelského řetězce nahrazovat zahraniční dodavatele lokálními. Jako příklad lze uvést platformu APERIO E100, kde jsme v roce 2018 z velké části nahradili německé dodavatele tuzemskými. Tam, kde nám to dává ekonomicky smysl, potom buď transferujeme interní výrobu k externím specialistům, například výrobu stavítek k dodavateli CODEC, nebo naopak přesouváme výrobu od dodavatelů zpět do FABriky, třeba lisované díly od rumunského dodavatele MUSA do ASSA ABLOY Romania.

Na regionální úrovni se potom jedná o spolupráci s Category Managery, se kterými řešíme globální strategii nákupu po jednotlivých komoditách a konsolidujeme nákup (tzv. „bundlování“) za účelem získání lepších podmínek.

Můžeš uvést nějaký příklad?

Typickým příkladem je společná rezervace hutního materiálu (tzv. „booking“), kde se snažíme s hutěmi vyjednávat na úrovni divize EMEA. V posledních dvou letech potom aktivně spolupracujeme s Asia Sourcing Office („ASO tým“), který je součástí skupiny ASSA ABLOY a s jehož pomocí zajišťujeme nákup elektronických komponent z ASIE. Vzhledem k dynamice vývoje elektronických zařízení je toto oblast, na kterou se stále více zaměřujeme ve spolupráci s lokálním R&D oddělením.

Naší snahou je mít takovou dodavatelskou základnu, která nám umožní nakupovat efektivně, kvalitně a dostávat od dodavatelů nejlepší možný servis tak, abychom byli spolehlivým a respektovaným „interním dodavatelem“ výroby. To je naše poslání a zároveň společný cíl.

Děkujeme za rozhovor.

 

Bundling – způsob kumulace komodit v rámci nabídky dodavatele, například kombinace dodávky softwaru a hardwaru pro IT firmy.