Závitování, skládání krabic pro elektromechanické zámky APERIO, předvýroba a předmontáž otvíračů YALE, předvýroba otvíračů FAB a čelních lišt nebo montáž knoflíkových vložek. To jsou některé z činností, které pro ASSA ABLOY Rychnov dodává chráněná dílna AB-TIP.

První spolupráce s touto organizací, jež zaměstnává 36 osob se zdravotním postižením, začala již v roce 2014. Firma tehdy sídlila v Borohrádku, ale se zvyšující se poptávkou po jejích službách ze strany společnosti ASSA ABLOY došlo na konci loňského roku k jejímu přestěhování do Rychnova.

“Tato změna nás výrazně posunula ve vývoji směrem kupředu. Došlo tak k zefektivnění dodavatelské logistiky a komunikace, byl rozšířen počet výrobních operací, změněno organizační schéma společnosti a zaběhané procesy“,

říká zástupce společnosti AB-TIP Vít Doubravský. Dnes je tato chráněná dílna, jak se obecně nazývá organizace zaměstnávající osoby s handicapem, naším plnohodnotným partnerem s velmi úzkými obchodními vztahy.