„Napiš mi dopis a já ti řeknu, jaký jsi.“ Tak by mohl znít zkrácený popis velké záliby Ivany Syrovátkové – grafologie. Než jsem Ivču poznala, o této metodě jsem nikdy neslyšela. O to víc mě zaujalo, co všechno grafologický rozbor obnáší, co je k němu potřeba a co všechno naše písmo může ukázat.

Co vše lze grafologickým rozborem odhalit?

Člověk vytváří při psaní obraz svého charakteru. Nevědomě, protože při psaní nikdo nepřemýšlí, jak vykreslit jednotlivé tvary písmen, jak tlačím na pero nebo tužku, jak využiji prostor, který mám pro psaní k dispozici. Grafologický rozbor dokáže popsat celou strukturu osobnosti, vitální základ a schopnost hospodařit s energií, temperament, míru sociální obratnosti, racionality a emocionality, nadání, schopnosti, vědomou i nevědomou složku osobnosti, vnitřní konflikty, hodnoty, které pisatel zastává. Jsou i znaky, které mohou poukázat i na zdravotní potíže. Důležité je vnímat písmo v souvislostech, vnímat kombinace jednotlivých znaků, brát rukopis jako celek. Využití rozboru může vést k sebepoznání, k pochopení druhých a jejich motivů, výběru studia, povolání. Výhodou je, že pro rozbor nepotřebujete přítomnost pisatele.

Jak dlouho takový rozbor trvá? Je daný konkrétní postup?

Zadavatel si určí, jaký cíl rozboru by měl být. Postup je daný, respektive doporučený, ale záleží na grafologovi, jakou školou prošel a jaký postup mu vyhovuje. Analýza písma zahrnuje určení dojmových znaků písma a vystavení první hypotézy dle významu těchto znaků a dále určení dominant v písmu na základě popsatelných a měřitelných znaků, na-příklad velikost, délkové rozdíly, sklon, okraje, spojitost, šířka, vázání, charakter čáry a další. Základní hypotézu si grafolog udělá téměř okamžitě. Pro kompletní rozbor osobnosti je však potřeba mnohem více času, kdy hlouběji posuzujete a měříte jednotlivé znaky. Já rozbor neslíbím určitě dříve než za čtrnáct dnů od zadání.

Hraje roli, jestli je písmo psací nebo tiskací?

Rozbor rukopisu lze i v případě tiskacího písma, takzvaného skriptu. Vycházíme ze stejných pravidel, hodnotíme stejné znaky. Je dobré si předem zjistit důvody, které vedou pisatele k používání skriptu. Mohou být různé. Hodně informací pak jde doplnit z pozorování skriptu s podpisem pisatele, který bývá většinou kurzivou. Používání skriptu souvisí s rozvojem techniky a s pohledem na věci hlavně z technického hlediska a hledání „rozumného“ řešení.

Grafologie – Moderněji psychologie písma je psychodiagnostická metoda sloužící k poznání pisatele, odhalení jeho vnitřního světa, vědomé i nevědomé složky jeho osobnosti. Písmo hrálo klíčovou roli ve vývoji civilizace a kultury. Zachycuje lidské příběhy a myšlenky. Už staří Řekové zkoumali vzhled písma v souvislosti s charakterem člověka. Vědní obor zabývající se analýzou rukopisů formoval v osmnáctém století Francouz Jean-Hippolyte Michon.

Co všechno k rozboru potřebuješ?

K rozboru potřebuji nejlépe text napsaný na nelinkovaný papír, ideální je rozměr A4, když je možné, doplníme o různé další doplňující materiály, jako je například lístek na nákup či jiná spontánně napsaná poznámka. U již nežijících osob se musí vycházet z materiálů, které máte k dispozici. Poodhalit něco o pisateli mi může však i jeho podpis. Dále jsou důležité informace o pisateli jako je pohlaví, věk, vzdělání a povolání, podle jaké školní předlohy se učil psát, zda je pravák nebo levák a jeho zdravotní stav. Čím více informací máte, tím lépe si poskládáte jednotlivé hypotézy. Pokud nemáte žádné informace, i tak si poradíte.

Jde dělat rozbor pisatele i v jazyce, který neznáš?

Ano lze, postup je úplně stejný u všech národností. Jediné, co si musím zajistit, je školní předloha, dle které se v dané zemi učí děti psát. Ale přiznám se, že u typů písma, jako je například arabské nebo čínské, bych se musela poradit s profesionály. Nemám s tímto písmem zkušenost a netroufla bych si bez konzultace.

Mění se rukopis v průběhu života?

Rukopis odpovídá momentálnímu stavu duše, vnitřnímu nastavení člověka. A to se samozřejmě vyvíjí a je ovlivněno i vnějšími okolnostmi, fyzickou a psychickou kondicí.

Kdy a jak ses k nezvyklému koníčku vůbec dostala?

Grafologie mě vždycky fascinovala, v té době se ale spíš dalo mluvit o písmoznalectví. Postupně jsem se s tématem setkávala a míjela, až mi natrvalo přišla do cesty v roce 2012, kdy jsem náhodou četla v časopise rozhovor o grafologii s mou budoucí lektorkou. Ze zvědavosti jsem se koukla na stránky jejího grafologického institutu a už to jelo. Za týden právě začínal její kurz v Pardubicích, což bylo s ohledem na dojíždění super. Tady jsem si potvrdila, že mnohé věci se v životě stávají, protože se stát prostě mají. Potkala jsem tam skvělou partu, se kterou se pravidelně scházíme, rozumíme si osobnostně a víme, že když je třeba, můžeme se na sebe kdykoli obrátit.

Je nutné se v grafologii neustále vzdělávat?

Vzdělávat se je určitě nezbytné, ale hodně je to o získání praxe, cviku a zkušeností právě děláním rozborů. Scházíme se několikrát do roka s lektorkou, navštěvuji hodiny praktické grafologie a konzultuji s ní nebo s kolegyněmi rozbory, trénujeme nácvik relaxačních a sebepoznávacích metod.

Jana Hejdová

 

 

Ivana Syrovátková pracuje v ASSA ABLOY na pozici personální manažerky od roku 2017. Bydlí ve Slatině nad Zdobnicí, je vdaná, má dvě děti. Kromě grafologie má ráda zahradničení, čtení, procházky v přírodě a jízdu na kole.