Školní projekt kreativního konceptu reklamní kampaně přinesl velice příjemný výsledek společné spolupráce.

 

Studenti Obchodní akademie T. G. Masaryka z Kostelce nad Orlicí  vytvářeli za mentorské pomoci vyučujícího kreativní koncept informačního letáku. Reklamní kampaň cílila na propagaci středoškolského vzdělávání obecně a variantně se zaměřením na vzdělávání v oblasti strojírenství a elektrotechniky jako předstupeň získání zaměstnání ve strojírenském podniku ASSA ABLOY Rychnov.

Studenti prostřednictvím vlastní fiktivní firmy vytvořili produkt, který reálně nabídli svému odběrateli, tzn. naší společnosti. Jednalo se o reálnou simulaci obchodního případu, kdy dodavatelem byla fiktivní reklamní agentura a odběratelem reálná firma.

Kreativní návrhy jsme vyhodnotili na základě splnění objektivních kvalitativních parametrů. Vybrali jsme nejlepší z návrhů a odměnou pro vítěze, kterým se stal Petr Kubíček, byl externí hard-disk 1 TB v hodnotě 1 500,- Kč. Gratulujeme!

 

V nastavené úspěšné spolupráci budeme i nadále pokračovat.

Foto z předání výhry, archiv AA Rychnov: personální manažer Ivana Syrovátková gratuluje výherci Petru Kubíčkovi.