Společnost ASSA ABLOY Rychnov má zájem na rozvoji lidí s potenciálem – talentem, kteří se mohou v rámci organizační struktury posunout na pozice specialistů či nástupců ve vedoucích rolích.

První projekt Talent Akademie u nás probíhal v letech 2014 – 2015 a v letošním květnu jsme odstartovali další ročník. Nominováno bylo 13 zaměstnanců napříč všemi středisky společnosti. Při oficiálním zahájení, kterého se zúčastnili všichni nadřízení nominovaných včetně jednatele společnosti, si účastníci mohli sami navrhnout oblasti, ve kterých se chtějí rozvíjet. S přihlédnutím na jejich požadavky byl sestaven dvouletý vzdělávací program. Nosným tématem Talent Akademie je „osobnostní rozvoj“; již byla realizována školení z oblasti „Komunikace“, „Asertivita“, „Sebeprezentace“. Dále účastníci v letních měsících absolvovali školení „Projektové řízení“, které bylo financováno z dotací EU. Jednalo se o zvládnutí základní teorie řízení projektu, ale i o praktickou podporu při první společné práci, a tou byl projekt „Zlepšení interní komunikace“.

Talent Akademie má za sebou první půlrok a za tu dobu se povedly odprezentovat vedení společnosti vydařené nápady, jak realizovat změnu v interní komunikaci, a tím zlepšit firemní kulturu. Nyní naše kolegy čeká důležitá fáze, jak je implementovat za podpory nás všech do každodenního života ve firmě. Celý projekt zaštiťuje hlavní lektor – garant ze společnosti Top Vision. V příštím roce čekají talenty další semináře věnované osobnostnímu rozvoji, ale také překvapení v podobě externích lektorů s jejich „silnými“ tématy.

Anketa: Jak vnímáte své zařazení do Talent Akademie, jaké jsou vaše dojmy?

Lukáš Fégl, technolog

Své zařazení do Talent Akademie vnímám velice pozitivně. Vždy jsem vděčný za každou možnost, jak zlepšit své znalosti a dovednosti. Velice oceňuji, že témata školení jsme si mohli po vzájemné dohodě vybrat. Já osobně se velice těším na školení na téma „Time management“. Nyní se věnujeme projektu „Jak zlepšit interní komunikaci.“ Je skvělé mít příležitost osobně něco změnit, spolupracovat a pokusit se tak vylepšit prostředí, ve kterém všichni pracujeme. Navíc se v Talent Akademii sešel velmi dobrý kolektiv a jsem rád, že mohu kolegy a kolegyně o něco lépe poznat a porozumět lépe práci na jiných odděleních.

Vojtěch Žid, analytik IS

Talent Akademie mi určitě pomůže ve zlepšení komunikačních, prezentačních a organizačních dovedností. Pozitivně vnímám práci lektorky Evy Markové, na které oceňuji pečlivost, schopnost improvizace a individuálního přístupu ke každému členovi. S organizací našich setkání, tedy s termíny, lokacemi a tématy jsem také spokojen.

Dominika Slezáková, inženýr kvality

Svoje zařazení vnímám jako velký přínos pro seberealizaci a zároveň i jako úžasnou zkušenost a příležitost do budoucna. Vždy po školení vím, že jsem se sebou udělala dost práce a že jsem zase o kousíček dál v tom, co jsem se naučila, například dát a zároveň přijmout kompliment 😊. Do budoucna očekávám, že budu moci používat to, co jsem se naučila a zároveň se v tom i zlepšovat. Ráda bych toto školení doporučila i ostatním.

Lucie Kuhnová, finanční účetní

Ze začátku jsem nevěděla, co přesně od Talent Akademie očekávat. Pokud mám shrnout zatím tuto „krátkou“ dobu, vnímám ji velmi pozitivně, ačkoli, jak se možná ze začátku nezdálo, časově skloubit tento projekt s běžnou pracovní náplní je někdy oříšek. Máme prostor zlepšit komunikační dovednosti, naučit se, jak vést projekt, jak prezentovat, jak mluvit před více lidmi, jak lépe bojovat s trémou, stát si za svým, obhájit si svůj názor, ale také udělat kompromis a přijmout kritiku. Všechny tyto zkušenosti nás posouvají dál, můžeme z nich čerpat a učit se v dalších projektech. Na prvním setkání talentů, které proběhlo v Pardubicích, jsem většinu lidí znala jen „od vidění“. Nyní, zhruba po půl roce mohu říct, že je to prima parta lidí a na každý další projekt s nimi se moc těším.

Jiří Moravec, technolog-konstruktér

Potěší mě jakékoliv školení, rád se učím nové věci. Na Talent Akademii je perfektní kolektiv. Poznávám kolegy z jiných oddělení, se kterými běžně nepřijdu do styku. Výborná je i lektorka Eva Marková, která nás donutí vystoupit z komfortní zóny, ale přesto se nikdo nemusí před druhými stydět. Není to školení, na které ihned zapomenete, i den po kurzu ve mě doznívají některé okamžiky.