Společnost ASSA ABLOY a ZO OS KOVO při FAB je jedním z nejvýznamnějších partnerů Centra Orion již od roku 2011, kdy byla zahájena spolupráce právě díky této jedinečné benefiční předvánoční akci.

 

Zaměstnanci naší společnosti a klienti Centra Orion napekli skvělé cukroví a během prosincového dopoledne se společně sešli u kávy. Zaměstnanci zaplacením libovolné částky za občerstvení přispěli neziskové organizaci.  Centrum Orion zároveň prezentovalo výrobky ze své autorské dílny. V letošním roce poprvé klienti Centra představili výrobky ze dřeva, na kterých pracovali v technické dílně, jež vznikla před dvěma lety mimo jiné také využitím výtěžku z předchozí benefice v naší společnosti.

 

Celý výtěžek Vánočního pečení pro Orion, který činil neuvěřitelných 62.000,- Kč, byl vedením společnosti ještě navýšen na rekordní částku 125.000,- Kč.

 

Peníze budou využity na zřízení a vybavení multifunkční místnosti SNOEZELEN – speciální relaxační, vzdělávací a terapeutické místnosti, která působí na všechny lidské smysly, vytváří bezpečné prostředí s příjemnou atmosférou důvěry, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí představivost a zájem, dává nové podněty a zkušenosti. Snoezelen bude využívat cca 30 klientů Centra Orion.

 

Součástí vybavení je i nákup zařízení RAPAEL – smart pegboard. Doslovný překlad „chytrá deska s kolíky“ zcela přesně vystihuje, co toto unikátní zařízení umí – slouží k procvičování nejen motoriky, ale i pozornosti, soustředění, paměti… Umožňuje různé nastavení nejen her díky vyměnitelným deskám, ale i obtížnosti dle možností jednotlivých klientů, nechybí ani zobrazení podrobných výsledků v průběhu samotného cvičení. Jedná se o zcela novou pomůcku na trhu, přitom velmi zajímavou a motivující právě osoby s tělesným i mentálním postižením.

 

Děkujeme všem zúčastněným zaměstnancům firmy ASSA ABLOY Rychnov nad Kněžnou nejen za tu obrovskou vlnu solidarity a podpory, ale také za příjemnou atmosféru, která vždy při této benefiční akci velmi těší nás i naše klienty, jsme nadšeni také velkým zájmem o naše výrobky. Velmi si ceníme tohoto dlouholetého partnerství a věříme, že vzájemná spolupráce je přínosem pro obě strany a že bude pokračovat i v dalších letech, říká paní Miroslava Červinková, ředitelka Centra Orion.

 

Společnost ASSA ABLOY si velmi váží zaměstnanecké podpory této mimořádné akce. Děkujeme!