ASSA ABLOY začala prodávat nové produktové řady vložek. K zahájení dodávek prvních smontovaných vložek FAB Nové Generace došlo v průběhu měsíce října 2021. Vložky byly představeny českým a slovenským zámečníkům, kteří je nyní testují.

Jedná se o vložky kompletně vyvinuté v našem závodě, přičemž byl kladen důraz na co největší unifikaci jednotlivých komponentů nejen pro čtyři produktové řady (FAB NG – FAB 2** Profi, FAB 3***, FAB 3*** Profi a FAB 4****), ale i pro další vyvíjené vložky v rámci regionu EMEIA. Na vložkách FAB NG jsou uplatněna dvě patentová řešení, která zajistí ochranu před nelegálním kopírováním. V rámci vývoje naši pracovníci využili zpětné vazby k minulým a současným produktům FAB od zámečníků. Zprostředkovali ji kolegové z obchodní jednotky v Praze (kteří se svými poznatky velkou měrou také na konstrukci a podobě portfolia podíleli). Zadání také vylučovalo použití složitého systému přídavných bezpečnostních prvků, jejichž funkčnost se v minulosti neosvědčila.

Jednotlivé produktové řady se od sebe liší kombinací použitých patentových řešení a bezpečnostních prvků. Řada vložek FAB 2** Profi je vložkou s nejnižší mírou zabezpečení a jedním použitým patentovým řešením. Je určená k prodejům ve velkoobchodech. Produkt odpovídá současné řadě FAB 100. Řada FAB 3*** využívá také jedno patentové řešení, ale díky přidaným bezpečnostním prvkům má vyšší třídu bezpečnosti než vložka FAB 2** Profi. Tu budou prodávat hlavně velkoobchodní řetězce. Zařazením odpovídá dnešní řadě 200 RS.

Vložky z řady 3*** Profi využívají dvě patentová řešení, opět zvyšující jejich zabezpečení. Z aktuálního portfolia jsou porovnatelné s řadou 200 RSG. Vložky mají být distribuovány hlavně přes síť smluvních zámečníků a bude z nich možné sestavovat systémy zamykání SGHK.

 

Nejvýše postavená řada FAB 4**** má díky kombinaci dvou patentových řešení a zvýšeného počtu bezpečnostních prvků maximální možnou ochranu z celého portfolia FAB NG. Je také určena pro systémy SGHK. Distribuce bude opět probíhat přes zámečnický kanál.

Nová řada FAB 4**** poskytuje maximální možnou ochranu

Ještě před oficiálním zahájením komunikace směrem k zákazníkům se v našem závodě konalo setkání s asi 140 zámečníky z Česka a Slovenska, kterým byla celá generace nových vložek představena kolegy z obchodní jednotky z Prahy. Zároveň probíhal i workshop, kde si tito zámečníci mohli prohlédnout jak jednotlivé komponenty, tak i postupy skládání různých druhů vložek. Kdo měl zájem, mohl vložku zkusit smontovat sám. Samozřejmostí bylo i zodpovězení dotazů zámečníků.

Michal Moravec